สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคมวิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินดาหรา  โคตรวงศ์
 
1. นางอารีย์  ไชยสาร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุปรียา  ไชยพิมพ์
 
1. นางอารีย์  ไชยสาร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายรัฐนันท์  ประถมพันธ์
 
1. นางอารีย์  ไชยสาร