สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคมวิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงญาณิศา  สีมา
 
1. นางอารีย์  ไชยสาร
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 71 เงิน 72 1. เด็กหญิงธีราพร  ไชยพิมพ์
 
1. นางสาวเรียม  สายหล้า