สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสะมอน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 46.54 เข้าร่วม 48 1. เด็กชายปัญจพล  บัวระบัติ
2. เด็กชายพีระพงษ์  คำด้วง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวสรรค์  จันดี
2. นางศิรินภา  อุทุม