สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜โ€ขเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธˆ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 71 เงิน 28 1. เด็กหญิงกมลชนก  พวงศรี
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อนุพันธ์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนิสรา  แก้วพิลา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อนุพันธ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 30 1. เด็กชายชัยวุฒิ  วรลี
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อนุพันธ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 76 เงิน 17 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พรมโสภา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อนุพันธ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงโสภิดา  ขันแก้ว
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อนุพันธ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73.2 เงิน 26 1. เด็กชายพิเชษฐ์  จิตมั่น
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อนุพันธ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงนัททพร  บุญเฮ้า
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อนุพันธ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิตราพร  ภูมิพัฒน์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อนุพันธ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิชุดา  คะนะมะ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อนุพันธ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงบัณทิตา  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงศิริณภา  ติละบาล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อนุพันธ์