สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 76.91 เงิน 8 1. เด็กชายปฏิภาณ  คงรอด
2. เด็กชายสรภพ  สาคร
 
1. นางลีนมน  วันศรี
2. นางสุจิตรา  ใจเต็ม
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 38 1. เด็กหญิงสาวภา  ศรีละพันธ์
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  บริสุทธิ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 77.5 เงิน 16 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  คุณสิงห์
 
1. นางดำเนิน  ใยโท
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงวรรณนิสา  ยิ่งยง
 
1. นางดำเนิน  ใยโท
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  คุณสิงห์
 
1. นางดำเนิน  ใยโท
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73.8 เงิน 24 1. เด็กหญิงสุวนันท์  วันจันทร์
 
1. นางดำเนิน  ใยโท