สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜โ€ขเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธˆ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  ใยนนท์
 
1. นางสุจิตรา  ใจเต็ม
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 77.5 เงิน 16 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  คุณสิงห์
 
1. นางดำเนิน  ใยโท
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงวรรณนิสา  ยิ่งยง
 
1. นางดำเนิน  ใยโท
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  คุณสิงห์
 
1. นางดำเนิน  ใยโท
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73.8 เงิน 24 1. เด็กหญิงสุวนันท์  วันจันทร์
 
1. นางดำเนิน  ใยโท
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  โยโพธิ์
 
1. นายชูชัย  พิรักษา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงวรนุช  บุตรกันหา
2. เด็กชายวัชระพล  จันเทศ
 
1. นางดำเนิน  ใยโท
2. นางสาวกาญจนา  ชุมศรี