สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 26 1. เด็กหญิงกัลยา  ใหม่แก้ว
2. เด็กหญิงกัลยา  ประยงค์หอม
3. เด็กหญิงชุรีพร  สุขเมือง
4. เด็กชายธนพนธ์  ประสารวงค์
5. เด็กชายนนทวัฒน์  สระทอง
 
1. นางเมรี  บุตรสันติ์
2. นางสาวทัศยา  สิมาจารย์