สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 37 1. เด็กชายจิรายุ  เลาเลิศ
 
1. นางบุญหนา  ศรีชัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 48.53 เข้าร่วม 43 1. เด็กชายกิตติธัช  คำหอม
2. เด็กชายกิตติธัช  ยะฮวดสา
 
1. นายแถมชัย  เอกศิริ
2. นางเมรี  บุตรสันติ์