สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหมากยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายจิรายุทธ์  ชิณพันธ์
2. เด็กชายวิทยา  ลือขจร
3. เด็กชายสุทิวัส  ใสสา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโชคชัย  บุญปัญญา
2. นายสุคนธ์  พรหมคุณ