สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 24 1. เด็กหญิงพิญาดา  ขำเนตร
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ประทาน
3. เด็กหญิงสุวรรณษา  แจ่มศรี
 
1. นางสาวนงลักษณ์  สุวรรณสา
 
2 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายศิริชัย  สุดสา
 
1. นางชะบา  ประทาน