สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหอย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงดวงนภา  สายบัว
 
1. นางพนิตตา  นิยมพันธ์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 69 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ขนทรัพย์
 
1. นางพนิตตา  นิยมพันธ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ขนทรัพย์
2. เด็กหญิงอริสรา  ยังอยู่
 
1. นางพนิตตา  นิยมพันธ์
2. นายสันทัด  พวงมะเทศ