สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหอย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงศุทธินี  เพชรแก้ว
2. เด็กหญิงอริสรา  ยังอยู่
 
1. นายพิเชษฐ์  หงษ์พยา
2. นายสันทัด  พวงมะเทศ