สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 49 1. เด็กชายนิรันดร์  สาสังข์
2. เด็กชายภัทรชัย  กุแก้ว
 
1. นางสมปอง  อุตสาหะ
2. นายบุญจง  ศรีเลิศ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงสุชาวดี  พรมตื้อ
 
1. นางพงษ์สุดา  พวงสาย
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 61 ทองแดง 37 1. เด็กชายก้องกิดากร  สมจิตร
2. เด็กชายธรนินทร์  พานจำนงค์
3. เด็กชายพัชระ  งามเจริญ
 
1. นายบุญจง  ศรีเลิศ
2. นายรัตนา  บึงไกร