สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกอย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 29 1. เด็กชายจักรพงศ์  ไชยเสนา
2. เด็กชายจิระศักดิ์  คำมูล
 
1. นายรตนกร  เขตสกุล
2. นางสัมฤทธิ์  มณีวรรณ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 49 1. เด็กหญิงอรอนงค์  คาวา
 
1. นางวรรณนิภา  กัณฑ์หา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 46 1. เด็กชายจเด็ด  คำมูล
2. เด็กหญิงอาวร  แก้วมั่น
 
1. นายสมชัย  กะตะศิลา
2. นางวรรณนิภา  กัณฑ์หา
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 69 ทองแดง 76 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ครองพันธ์
 
1. นางวัลลภา  กะตะศิลา