สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 53.74 เข้าร่วม 43 1. เด็กชายธนากร  ศรีอำนาจ
2. เด็กชายบุญภพ  บัวศรี
 
1. นายนิรันดร์  แท่นแก้ว
2. นายจำลอง  สิงจานุสงค์
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 58.67 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายภานุวัฒน์  กิ่งนนท์
 
1. นางสาวรัชดา  โสพันธ์