สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอะลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  แก้วมหาวงษ์
2. เด็กหญิงศิริพร   วิเศษสังข์
3. เด็กหญิงสุภิญญา   รัตนวัน
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  บัวพันธ์
2. นางกมลมาลย์  นางวงค์