สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอีสร้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ปุ้มสะเกตุ
 
1. นายกะมนต์  แก้วสมุทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจิรดา  ยงกุล
2. เด็กหญิงจิลามาศ  พรหมพิลา
3. เด็กหญิงวรวรรณ  นพเกตุ
4. เด็กหญิงสุนิสา  บุญเกิด
5. เด็กหญิงเจนจิรา  พันธุ์พะม่า
 
1. นายปฏิวัติ  ขนวน
2. นางเกสราณี  แสงดวงตา