สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณภัทร  หมื่นสา
2. เด็กชายนตพล  กิ่งเกษ
3. เด็กชายวัชระพงษ์  เจริญราช
 
1. นายอรรถกร  มุลาลินน์
2. นายดนัย  พันธ์ขาว