สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 32 1. เด็กชายมงคลชัย  อนุพันธ์
2. เด็กชายศักดิเดช  ศรีวิหยัด
 
1. นายธีรวัฒน์  แก้วอุดม
2. นางจิรณัฐ  เทียรแก้ว
 
2 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสมปรารถนา  พิมดา
 
1. นางสาวกุมาริกา  วรรณวงษ์