สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 32 1. เด็กชายมงคลชัย  อนุพันธ์
2. เด็กชายศักดิเดช  ศรีวิหยัด
 
1. นายธีรวัฒน์  แก้วอุดม
2. นางจิรณัฐ  เทียรแก้ว
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 31 1. เด็กหญิงณัฐชยา   เพียรสาร
 
1. นายธีรวัฒน์  แก้วอุดม
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง 20 1. เด็กหญิงชนาพร  โกฏหอม
2. เด็กหญิงณัฐชยา   เพียรสาร
3. เด็กชายมงคลชัย  อนุพันธ์
 
1. นางสาวกุมาริกา  วรรณวงษ์
2. นางสาวญานิสา  สายสินธ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนาพร  โกฏหอม
2. เด็กหญิงนันทกานต์  โนนยาง
3. เด็กชายสรยุทธ  เป็งทอง
 
1. นางสาวกุมาริกา  วรรณวงษ์
2. นางจิรณัฐ  เทียรแก้ว
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กชายพีรภัทร  กระสังข์
2. เด็กชายยงยุทธ  ยอดจันดา
3. เด็กหญิงศรัญญ่า  ยอดจันดา
 
1. นางสาวญานิสา  สายสินธ์
2. นางจิรณัฐ  เทียรแก้ว
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสมปรารถนา  พิมดา
 
1. นางสาวกุมาริกา  วรรณวงษ์