สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงจันจิรา  ธรรมนิยม
 
1. นางสายรุ้ง  พวงนาม
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 67 ทองแดง 80 1. เด็กหญิงชนิกานต์  จันทร์แสน
 
1. นางกาญจนา  คณาพันธ์