สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  งามศรี
 
1. นางสาวยุพิน  บัวพันธ์
 
2 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงมณฑิตา  มะโนรัตน์
 
1. นางเอื้องคำ  ภูมลา