สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองม้า สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายจักรพงษ์  อุดมพันธ์
2. เด็กชายเทพมงคล  พะตะวงศ์
 
1. นายวิรัตน์  เทพบุตร
2. นายพงศ์นภา  ทองปัญญา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 80.48 ทอง 8 1. เด็กชายธัชพล  แก้วจันทร์
2. เด็กชายยุทนา  พวงจันทร์
 
1. นายพงศ์นภา  ทองปัญญา
2. นายวิรัตน์  เทพบุตร
 
3 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงรัชนีกร  พรมภักดี
2. เด็กชายอนุชา  นกน้อย
 
1. นางสาวอภิรมย์  มะลิ
 
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงชญาดา  โพธิ์ชัยเลิศ
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ล้อมวงค์
 
1. นางสาวอภิรมย์  มะลิ