สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองสิมรังสรรค์วิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 62 1. เด็กหญิงขวัญชนก  คุธิตา
2. เด็กหญิงทิตยา  สุฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุภาวดี   ภูสีนวน
 
1. นางสาววรรณา  สว่างสิงห์
 
2 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  กฤษวี
 
1. นางสาววรรณา  สว่างสิงห์