สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุงขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 35 1. เด็กหญิงวนิดา  ศรชัย
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรดอก
 
1. นางเกษมณี  โคตรทารินทร์
2. นายณรงค์เกียรติศักดิ์  พลศักดิ์