สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 37 1. เด็กชายศุภวัฒน์  มะโนรัตน์
2. เด็กชายเศรษฐา  ชิตภักดิ์
 
1. นายเทพพิทักษ์  ทาริยะอินทร์
2. นายวิสิทธิ์  ศรีจังอินทร์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 22 1. เด็กชายทัศติพงษ์  บัวพันธ์
 
1. นางสาวนุชชะลี  ทีมอย
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มะโนรัตน์
 
1. นางสาวประภาพร  สมศรี