สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายวชิรวิทย์  เสนคราม
 
1. นางสาวนาถยา  แดงบุญเรือง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายธนภัทร  จันทร์คำลอย
 
1. นายทวีศักดิ์  กมล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 37 1. เด็กชายชนสรณ์  ฤทธิ์เดช
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุภะสร
 
1. นางนันทิยา  เหลื่อมนอก
2. นางพิณยา  ทองขอน