สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงกรรภิรมย์  อักษร
 
1. นางสวัสดิ์  บริหาร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงถิรพร  แหวนวงษ์
 
1. นางอุไรวรรณ  โจมภาค