สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 73 เงิน 25 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พรมรา
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ถางโพธิ์
 
1. นางนันทนิตย์  นามบุตร
2. นางมัณฑนาพร   เสริมเสริม