สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 54.54 เข้าร่วม 37 1. เด็กชายศรายุทธ  ตากิ่มนอก
2. เด็กชายอชิตพล  พันธ์ใหญ่
 
1. นายวิวัฒน์  สิงห์นาค
2. นายเสงี่ยม  คำเครื่อง