สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 44.03 เข้าร่วม 45 1. เด็กชายกิตติชัย  ศรศรี
2. เด็กชายอรงกรณ์  พิลาม
 
1. นางดารา  บัวส่อง
2. นางรัตนาภรณ์  กตะศิลา