สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขวา สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 45 1. เด็กหญิงจินตนา  ดีสวน
2. เด็กหญิงธิฆัมพร  ธรรมนาม
3. เด็กหญิงสุชาวดี  ทินกรกำธร
 
1. นางทวีวงศ์  ทาริยะอินทร์
2. นางสาวสุนทรีย์  ผมคำ