สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กชายมาวิน  บึงไกร
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  จันดำ
3. เด็กหญิงอินทิรา  อุ้มเกษ
 
1. นางสาวกฤษณา   แขมคำ
2. นางสาวศิริรัตน์  ไชยมงคล