สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 47 1. เด็กชายจิรวัฒน์  อุทก
2. เด็กชายอภิชาติ  เทพจันดา
 
1. นางสาวอรพิน  ผาสุข
2. นายทองดี  แผ่นศิลา