สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านค้อกำแพง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 50 1. เด็กหญิงปรัชญา  กำแพงใหญ่
 
1. นางวาสนา  ไชยโยธา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 52 1. เด็กชายธนพงษ์  มีชัย
 
1. นางวราภรณ์  อัครจันทร์