สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜โ€ขเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธˆ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุภา  ธรรมบุตร
 
1. นางสาวสายใจ  ไชยสาร
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 81.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  ธรรมบุตร
 
1. นางสาวสายใจ  ไชยสาร
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 -    
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายเศรษฐา  ลายอุบล
 
1. นางสาวสายใจ  ไชยสาร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 76 เงิน 17 1. เด็กหญิงสุพรรษา  แม่นยำ
 
1. นางสาวพรพิมล  โคตะวงษ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81.6 ทอง 8 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  ธรรมบุตร
 
1. นางสาวสายใจ  ไชยสาร
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงวรดา  ยอดรักษ์
2. เด็กหญิงอนัญญา  ศรีมนตรี
 
1. นายพัลลภ  กาญจนพงศ์กิจ
2. นางสาวสายใจ  ไชยสาร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงณีรนุช  อินทร์ธรรม
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ทองเงิน
 
1. นางคัคนานต์  บรรเทา
2. นางสาวสายใจ  ไชยสาร