สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายจิราวุฒิ  ไชยภักดิ์
 
1. นางสาวรุ่งกานต์  เจตินัย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงวีรวัลย์  งามศิริ
 
1. นางสาวรุ่งกานต์  เจตินัย