สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 62.11 ทองแดง 27 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญศักดิ์
2. เด็กชายเพ็ญโพดัย  บุญหล้า
 
1. นายนวล  โสดถานา
2. นายประสาน  ศรีมีเทียน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 63.86 ทองแดง 29 1. เด็กชายดนุชา  ทองดีนอก
2. เด็กชายอภิลักษ์  หลักด่าน
 
1. นายนวล  โสดถานา
2. นางสาวเกศรินทร์   มะโนรัตน์