สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 62 1. เด็กหญิงจิตรานุช  ศรีสมุทร
2. เด็กหญิงธันยชนก  ศุภศร
3. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  โพธิ์ภักดิ์
 
1. นางปราณี  คำทา
2. นายอรกิต  เพ็งแจ่ม
 
2 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงธันยชนก  ศุภศร
 
1. นางปราณี  คำทา
 
3 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายณรงศักดิ์  คำภาวะ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  นากรณ์
 
1. นางสาวศิรภัสสร  แผ่นศิลา
2. นายปัญญา  ขวัญสง