สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านด่านนอกดง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  พัสดร
 
1. นางณัฐกานต์  สุทธิ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ปัทมะ
 
1. นางสาวนิศรา  สาธุภาค