สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดู่ค้อ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 33 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญศรี
2. เด็กหญิงภิริศา  เสิกภูเขียว
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ร่วมบุญ
2. นางสาวหฤทัยทิพย์  ไกรวิเศษ
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กหญิงพราวมณี  พิมศรี
2. เด็กหญิงอรวรรณ  สุภาพ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ร่วมบุญ
2. นางสาวหฤทัยทิพย์  ไกรวิเศษ
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงปรางขนิตา  ติละบาล
2. เด็กหญิงอรวรรณ  สุภาพ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ร่วมบุญ
2. นางสาวหฤทัยทิพย์  ไกรวิเศษ