สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜โ€ขเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธˆ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 58.75 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  แก้วสะอาด
 
1. นางเฉลา  ยอดเพ็ชร
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วสะอาด
 
1. นางเฉลา  ยอดเพ็ชร
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัทธมน  ขนันดูล
 
1. นางไพยวรรณ  ลุนลา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงสิริกร  มีแยม
 
1. นางเฉลา  ยอดเพ็ชร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 67 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมศรี
 
1. นางเฉลา  ยอดเพ็ชร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรินทร  นันตะบุตร
 
1. นางไพยวรรณ  ลุนลา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.6 เงิน 9 1. เด็กชายศราวุธ  งามอัครไพบูลย์
 
1. นางไพยวรรณ  ลุนลา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายพูนประเสริฐ  พิลา
 
1. นางไพยวรรณ  ลุนลา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงบุญยอด  สุริยัน
2. เด็กชายพูนประเสริฐ  พิลา
 
1. นายวิชาญ  คำนึง
2. นางไพยวรรณ  ลุนลา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงธนัญญา  เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วสะอาด
 
1. นางเฉลา  ยอดเพ็ชร
2. นายวิชาญ  คำนึง