สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายศุภกร  ไชยบุตร
 
1. นายธนนวัตน์  สิริเตชะวิรากูล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงวนิดา  ชัยนาม
 
1. นางรุจิรา  ผักไหม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 41 1. เด็กชายปรเมศ  ไชยภา
2. เด็กหญิงสุพัตทรา  หล้าแหล่ง
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ผักไหม
 
1. นายประยงค์  พรรณา
2. นางภาวนา  พรรณา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงวนิดา  ชัยนาม
 
1. นางสาวนงค์  แน่นอุดร