สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ปิยะสอน
 
1. นางประภัสสร  พื้นพันธ์