สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพลเชษฐ์  ศรีพรมมา
2. เด็กชายวิศวะ  ภาชู
 
1. นายประดิษฐ์  ร่วมจิตร
2. นางสาวสุภาพร  ไชยวงค์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนวพล  มณีนิล
 
1. นางสุขสันต์  อาจหาญ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกนกพร  สาระติ
 
1. นางไพวรรณ  สุทาวัน
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 68 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงกนกพร  สาระติ
 
1. นางประภัสสร  พื้นพันธ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ปิยะสอน
 
1. นางประภัสสร  พื้นพันธ์
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายพงศธร  เสิ่น
2. เด็กชายสรายุทธ  วรรณวงษ์
3. เด็กชายอภิรักษ์  คำผาย
 
1. นางสุขสันต์  อาจหาญ
2. นางสาวสุภาพร  ไชยวงค์