สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านค้อ) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 41 1. เด็กชายณชพล  ดีพรหม
2. เด็กชายวีระภัทร  ยอนหมื่น
 
1. นายธนนชัย  จันล่องคำ
2. นางสาวปิยะมาศ  ดายังยุธ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 44 เข้าร่วม 52 1. เด็กชายวิทวัส  คงมี
2. เด็กหญิงอัญชลี  เชื้อบัณฑิต
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  สีดางาม
2. นางสาวปิยะมาศ  ดายังยุธ