สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านค้อ) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ-เน€เธ˜โ€เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 19 1. เด็กชายรัชชานนท์  มีบุญ
 
1. นางปิยธิดา  แสนยนต์ตระกูล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 48 1. เด็กหญิงนภัสสร  ท้าวพรม
 
1. นางสาวนิตยา  พรหมทา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 20 1. เด็กชายอัครวินทร์  ทิพย์บุญผล
 
1. นางรัตดาวรรณ์  พรหมทา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงนันทิตา  ทองปัญญา
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  สีดางาม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายอัครวินทร์  ทิพย์บุญผล
 
1. นางศิริวิมล  นามวงษ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงปิยวดี  เพ็งจะเทียม
 
1. นางสาวปิยะมาศ  ดายังยุธ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 30 1. เด็กชายอัครวินทร์  ทิพย์บุญผล
 
1. นางศิริวิมล  นามวงษ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 50 1. เด็กหญิงนภัสสร  ท้าวพรม
 
1. นางรัตดาวรรณ์  พรหมทา