สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่ม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 76 เงิน 23 1. เด็กชายภาณุพงษ์  จันทร์ประมูล
2. เด็กชายอภิชาติ  กรมพันธ์
 
1. นายสุพจน์  หล้าธรรม
2. นายสมเกียรติ  มะเดื่อ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77 เงิน 21 1. เด็กหญิงจินตนา  แก้วจันทร์
2. เด็กชายภาณุพงษ์  จันทร์ประมูล
3. เด็กชายอภิชาติ  กรมพันธ์
 
1. นายสุพจน์  หล้าธรรม
2. นายสมเกียรติ  มะเดื่อ
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 13 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  สมดี
 
1. นายสิทธิเมืองชัย  เมืองจันทร์
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 27 1. เด็กหญิงมาริชาติ  แก้วจันทร์
 
1. นายสิทธิเมืองชัย  เมืองจันทร์