สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 48 1. เด็กหญิงจันทิมา  หนองโน
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  พันธ์งาม
3. เด็กชายวรวิก  แหวนหล่อ
 
1. นายสาตรสุข  ทรงพระ
2. นายวาท  ทรงอาจ