สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 54.4 เข้าร่วม 42 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญหวาน
2. เด็กชายธนวัฒน์  บัวพร
 
1. นายอนุสรณ์  พรหมคุณ
2. นายนันทะกิด  แก้วดี